Operatie-ruimte 2

Hier gebeuren enkel de oog-operaties en een aantal bijkomende oogonderzoeken zoals electroretinografie. Operaties gebeuren steeds met het inhalathie-anesthesie-toestel en onder monitoring van een capnograaf. We beschikken over een moderne operatie-microscoop en een faco-emulsificatie-toestel voor cataract chirurgie.